CAD Zone > AutoPEN > AutoPEN - Výpočet vodovodní sítě

AutoPEN - Výpočet vodovodní sítě

AutoPEN - Výpočet vodovodní sítě
Cena:
7 980 Kč bez DPH
 9 655,80 Kč s DPH

Dostupnost:

1 den
 


Program je určen k dimenzování potrubí vodovodního řádu. Umožňuje řešit sítě větvené i okruhové, případně posuzovat i stávající sítě.

Návrh sítě zahrnuje 3 kroky:

1. Sestavení schématu:
Na matici tlačítek zadáte schéma sítě. V žádaném místě zadáte větve nebo uzly pouhým stisknutím tlačítka. Uzly představují bodové odběry, větve jsou ulice. Maximální velikost schématu je 3300 uzlů a 6600 větví. Tvar schématu, počet okruhů ani počet uzlů v okruhu není ničím omezen.

2. Zadání parametrů pro výpočet:
Parametry uzlů a větví se zadávají do přehledných tabulek. Program obsahuje nástroj pro skupinové zadávání společných parametrů, čímž šetří Váš čas.

Parametry větví: 
délka [m], 
místní ztráty [%] (náhradní délka), 
materiál, (vyjadřuje škálu DN / světlostí a drsnost)
nařízený průměr (nepovinný parametr umožňující „vnutit“ DN),
potřeba větve [l/s] (možno použít jednoduchý kalkulátor), 
denní nerovnoměrnost,
hodinová nerovnoměrnost.

Parametry uzlů: 
geodetická výška [m n. m.]
odběr [l/s]
současnost (možno použít přehledný panel s jezdcem)
požadovaný tlak [m]

Parametry zdrojů:
 (geodetická výška [m n. m.]) a dopravní výška čerpadel [m] pokud jsou ve schématu použita.

3. Výpočet dimenzí, tlaků a ztrát můžete provést podle Mannigových nebo Ševelevových vzorců. K vyvažování okruhů je použita Lobačev - Crossova iterační metoda.

Výsledky výpočtů i zadání program zobrazuje v přehledných formulářích. Tyto je možné rovněž tisknout nebo uložit do souborů ve formátu RTF a následně zpracovat textovým editorem.

Internetové stránky programu >>

Typ licence: elektronická

Možnosti platby: bankovním převodem / platební kartou

Sat Apr 13, 2024 15:49:27
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CAD Zone
věnováno CADu...