Obecné informace o zpracování osobních údajů

ARCH LAB, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Zpracování a uchování osobních údajů je nutné z důvodu realizace Vašich objednávek a možnosti poskytování zákaznické podpory k zakoupeným programům. Jedná se o tyto údaje:

- Jméno, příjmení, email a telefon kontaktní osoby.
- Název společnosti, pokud byl při objednávce zadán.
- Kontaktní a/nebo fakturační adresa.
- IČ a DIČ, pokud byly zadány.

Pro zpracování objednávek je také nutné předání údajů omezenému počtu dalších stran. Jedná se o tyto subjekty:

- Výrobci dodávaného software a jejich distributoři.
- Zpracovatel účetnictví.
- Doručovací společnosti v případě odesílání zásilky jinou než elektronickou formou.

Fakturační údaje je dle zákona o účetnictví nutné uchovávat po dobu 10 let. Pro možnost poskytování zákaznické podpory k zakoupeným produktům uchováváme zmíněné osobní údaje po nezbytně dlouhou, maximálně však po dobu 80 let nebo dokud o vymazání osobních údajů nepožádáte.

Součástí zákaznické podpory jsou mimo jiné tyto služby:
- Informace o důležitých aktualizacích a nových verzích produktů.
- Možnost dohledání zakoupeného licenčního čísla.

Máte samozřejmě právo požádat o výmaz osobních údajů z našich databází, buď úplný nebo částečný. To ale může omezit nebo znemožnit poskytování zákaznické podpory k zakoupeným produktům. Samozřejmostí je také právo na informaci, jaké osobní údaje uchováváme, právo na jejich opravu či částečné smazání.

Kontaktní adresa správce:
ARCH LAB, s r. o.
Foerstrova 961/17
779 00 Olomouc
IČ: 28580591
telefon: +420732174118
e-mail: cad@cadzone.cz

Mon May 27, 2024 17:04:25
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CAD Zone
věnováno CADu...