CAD Zone > AutoPEN > AutoPEN - Výpočet tlakové kanalizace

AutoPEN - Výpočet tlakové kanalizace

AutoPEN - Výpočet tlakové kanalizace
Cena:
4 980 Kč bez DPH
 6 025,80 Kč s DPH

Dostupnost:

1 den
 


Program Výpočet tlakové kanalizace je určen na dimenzování sítě a stanovení jejich hydraulických parametrů. Aby bylo možné učinit číselné předpoklady o hydraulických stavech během provozu sítě, byl vytvořen model, který simuluje práci sítě po zvolené časové období.

Navrhování sítě zahrnuje následující kroky:

1. Sestavení schémy:
Projektant pouhým stisknutím tlačítka zadá v daném místě větev nebo uzel. Uzly představují domovní čerpací jednotky (DČJ) nebo rozvětvení sítě nebo uzávěry, větve představují spojovací potrubí. Tvar schémy není nijak omezen.

2. Zadání parametrů pro výpočet:
Parametry se zadávají do přehledných tabulek. Program obsahuje i nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě.

3. Vlastní výpočet dimenzí, tlaků a ztrát
Poté, co je všem nádržím v DČJ přiřazena náhodná výchozí hladina, program odstartuje simulaci. Pro stanovení hydraulických parametrů sítě jsou důležité zejména časy běhu čerpadel a jejich současnost – současné odčerpávání několika nádrží ve stejnou chvíli. Program zjišťuje v době startu každého čerpadla stav ostatních čerpadel a počítá průtoky, rychlosti a tlakové ztráty v tomto čase. Program v několika cyklech vyváží pracovní bod právě běžících čerpadel a výsledky průtoků, rychlostí a tlaků si zaznamená. Výsledky simulace jsou statistickou množinou možných pracovních stavů sítě. Pro návrhy se přitom zpravidla nepoužívají maximální dosažené hodnoty, které se vyskytují zcela ojediněle, ale hodnoty, které s jistou pravděpodobností nebudou překročeny. Při výpočtu tlakových ztrát je použita Darcy-Weibachova rovnice s použitím rovnice Colebrook-Whiteovy pro stanovení součinitelů ztráty třením.

Výsledky výpočtů zobrazí program v přehledných formulářích. Formulář je možné tisknout nebo ukládat do souboru ve formátu RTF pro následné zpracování textovým editorem.

Internetové stránky programu >>

Typ licence: elektronická

Možnosti platby: bankovním převodem / platební kartou

Mon May 27, 2024 18:01:26
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CAD Zone
věnováno CADu...