CAD Zone > AutoPEN > AutoPEN - Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky

AutoPEN - Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky

AutoPEN - Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky
Cena:
4 980 Kč bez DPH
 6 025,80 Kč s DPH

Dostupnost:

1 den
 


Program je nadstavbou k Podélnému profilu vodní toky a nedá sa používat samostatně. Nejprve je nutné vytvořit výkresy podélného profilu a příčných řezů pomocí programu Podélný profil vodní toky. Vzniklé datové soubory jsou nutným vstupem pro práci programu Kubatury.

Program obsahuje tyto moduly: 
- výpočet hydraulických parametrů koryta,
- výpočet kubatur a ploch,
- výkres hmotnice
- formulář hydrauliky, 
- formulář kubatur a ploch,
- formulář kubatur opevnění břehů,
- formulář hmotnice.

Výpočet hydraulických parametrů koryta:
Výpočet je statický, předpokládá ustálené rovnoměrné proudění (dno a hladina jsou rovnoběžné).
Výpočet je prováděn podle Chézyho rovnice s využitím Mannigova drsnostního součinitele (vzorce a prameny jsou uvedeny v manuálu).
Program umožňuje počítat maximální průtok a výpočet průtoku pro zvolenou hladinu, nebo výpočet výšky hladiny pro zvolený průtok.
Program umožňuje interaktivní změny tvaru koryta (ladění) v příčných řezech výkresu.

Výpočet kubatur a ploch:
Nejdříve program provede výpočty délek a ploch na jednotlivých řezech. Potom program vypočítá plochy a kubatury mezi řezy.

Program provádí výpočty těchto položek:
- kubatury násypu a výkopu, 
- plochu odhumusování (skrývku ornice), 
- kubaturu odhumusování
- plochu ohumusování (rozprostření ornice) v rovině a ve svahu,
- kubaturu ohumusování,
- plochy opevnění břehů,
- kubatury opevnění břehů,
- plochu svahování výkopu a násypu

Tím program získá podklady pro vytvoření formulářů.

Formuláře:
Formuláře se sestavují automaticky. Můžete jej dál editovat, tisknout, ukládat ve formátu RTF a pak zpracovávat ve Wordu nebo exportovat do Excelové tabulky.

Internetové stránky programu >>

Typ licence: elektronická

Možnosti platby: bankovním převodem / platební kartou

Související CAD programy a nadstavby

AutoPEN - Podélný profil vodní toky
AutoPEN - Podélný profil vodní toky
15 980 Kč (bez DPH)
19 335,80 Kč (s DPH)

Mon May 27, 2024 17:35:06
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CAD Zone
věnováno CADu...