CAD Zone > TDS Technik > TDS-TECHNIK Komplet pro AutoCAD - pronájem na 1 rok

TDS-TECHNIK Komplet pro AutoCAD - pronájem na 1 rok

TDS-TECHNIK Komplet pro AutoCAD - pronájem na 1 rok
Cena:
8 490 Kč bez DPH
 10 272,90 Kč s DPH

Dostupnost:

1 den
 


TDS Technik je strojírenská nadstavba, která přináší výrazné rozšíření možností základního AutoCADu a AutoCAD Mechanical. TDS Technik ve verzi předplatné obsahuje aktualizace pro všechny nové verze vydané v předplaceném období.

Knihovna normalizovaných prvků - obsahuje databanku rozsáhlého sortimentu normalizovaných strojních součástí, hutních profilů a dalších prvků pro umístění do 2D výkresu. Jednotlivé prvky jsou zpracovány podle vybraných norem ČSN, DIN a katalogů výrobců.
Strojírenské výpočty - možnost provádět pevnostní kontroly základních strojních součástí, trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin, rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení atd.
Některé typy výpočtů umožňují vykreslit vypočtenou součást do výkresu.
Kusovníky - možnost vytváření a zpracování kusovníků (podle platných norem, nebo nadefinovat vlastní), jejich ukládání do standardních databázových souborů (DBF, CSV, XML atd.)
Sestavy - nástroj pro analýzu sestav, dovede rozeznat vztahy mezi hlavní sestavou a podsestavami.
Kreslící pomůcky - řada nástrojových panelů s celou řadou ikon s vylepšenými nebo úplně novými možnostmi pro kreslení strojírenských výkresů.
Převody jednotek - převody jednotek různých fyzikálních veličin.
Tolerance ISO - nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO.

Licence je určena pro aktivaci na jednom zařízení, v případě aktivního aktualizačního servisu je možná aktivace pro nesouběžné využití na 2 zařízeních.

Internetové stránky programu >>

Typ licence: elektronická

Možnosti platby: bankovním převodem / platební kartou

Mon May 27, 2024 17:53:19
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CAD Zone
věnováno CADu...