CAD Zone > AutoPEN > AutoPEN - Kubatury komunikace

AutoPEN - Kubatury komunikace

AutoPEN - Kubatury komunikace
Cena:
4 980 Kč bez DPH
 6 025,80 Kč s DPH

Dostupnost:

1 den
 


Program je nadstavbou k programu Podélný profil komunikace. Nejdříve je nutné vytvořit výkresy profilů pomocí programu Podélný profil komunikace. Vzniklé datové soubory se pak využijí pro výpočty v programu Kubatury komunikace.

Program obsahuje pět modulů: 
- Výpočet kubatur a ploch,
- Výkres hmotnice,
- Formulář kubatur,
- Formulář konstrukčních vrstev
- Formulář hmotnice

Výpočet kubatur a ploch:
Program provede výpočty délek a ploch na jednotlivých řezech a vypočítá plochy a kubatury mezi řezy ze vzdáleností jednotlivých řezů.
Tím jsou splněny všechny předpoklady pro vygenerování výsledkových formulářů a výkresu hmotnice.

Program provádí výpočty těchto položek:
- kubatury násypu a výkopu a hutněného násypu,
- plochu odhumusování (skrývku ornice), 
- kubaturu odhumusování
- plochu ohumusování (rozprostření ornice) v rovině a ve svahu,
- kubaturu ohumusování,
- plochu úpravy pláně a hutněné pláně
- kubaturu zemní krajnice,
- plochu svahování výkopu a násypu.

Formulář:
Formulář je sestavován automaticky. Můžete jej tisknout, editovat, ukládat ve formátu RTF (pro další zpracování např. ve Wordu) nebo exportovat tabulky Excelu XLS.

Internetové stránky programu >>

Typ licence: elektronická

Možnosti platby: bankovním převodem / platební kartou

Související CAD programy a nadstavby

AutoPEN - Podélný profil komunikace
AutoPEN - Podélný profil komunikace
15 980 Kč (bez DPH)
19 335,80 Kč (s DPH)

Mon May 27, 2024 17:14:11
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CAD Zone
věnováno CADu...