CAD Zone > AutoPEN > AutoPEN - Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě

AutoPEN - Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě

AutoPEN - Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě
Cena:
7 980 Kč bez DPH
 9 655,80 Kč s DPH

Dostupnost:

1 den
 


Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě je samostatný program. Je určen jak pro navrhování nových kanalizačních systémů, tak pro posuzování hotových děl. Potrubí je možné navrhovat s kruhovým, vejčitým nebo tlamovým profilem. Do návrhů je rovněž možné přidávat odlehčovací komory (retenční nádrže).

Postup návrhů sítě:

1. Musíte sestavit strom s větvením podle topologie navrhované sítě. Přidávání a mazání stok se provádí buď ručně nebo načtením souborů z programu Podélný profil kanalizace. Pro posouzení stávajícího stavu je možné převzít i použité průměry a provozní drsnosti potrubí.

2. Musíte zadat zbývající parametry jednotlivých stok (např. plochu dílčího sběrného potrubí, návrhový déšť, jiné vody atd.). Parametry je možné zadat jednotlivě pro každou stoku zvlášť nebo skupinově pro celou síť. Odečty délek stok, jako i ploch dílčích sběrných povodí můžete provádět přímo ze situační mapy v CAD programu.

3. Výpočet je možné provést třemi metodami:
- prostou součtovou metodou bez retardace
- Bartoškovou metodou (retardace s použitím redukované čáry náhradních srážek)
- Máslovou metodou (s retardací podle Hauffa a Vicariho)

Program navrhne dimenzování sítě a sestaví výsledkové formuláře, ve kterých budou uvedeny: DN, objemové a výškové plnění, rychlost a unášecí síla toku, časy průtoku systémem.
Ve výpočtu je možné zohlednit i účinky provzdušnění proudu.

4. Výsledkové formuláře můžete editovat, tisknout nebo ukládat do datových souborů.

Internetové stránky programu >>

Typ licence: elektronická

Možnosti platby: bankovním převodem / platební kartou

Sat Apr 13, 2024 14:21:49
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CAD Zone
věnováno CADu...