CAD Zone > 4M CAD > 4M IDEA > IDEA Architektura 19 CZ

IDEA Architektura 19 CZ

IDEA Architektura 19 CZ
Cena:
27 500 Kč bez DPH
 33 275 Kč s DPH

Dostupnost:

1 den
 


Česká verze komplexního programu pro architekty a stavební projektanty postavená na jádru 4MCAD Professional. Obsahuje všechny funkce 4M CAD a je kompatibilní s rozšířenými formáty DWG a DXF. Ideální pro navrhování staveb, architekturu a zpracování 3D modelů včetně renderování a virtuálního průchodu modelem.

BIM (Building Information Modeling)struktura programu IDEA nabízí inteligentní modelování a vysokou přesnost návrhu ve spojení s virtuálním 3D modelem stavby. Všechny stavební prvky jsou inteligentními objekty, které lze libovolně nastavit díky množství volitelných parametrů a algoritmů. IDEA tak nabízí komplexní modelovací prostředí se srozumitelným uživatelským rozhraním. Architektonické navrhování je doplněno kvalitním fotorealismem, plynulým 3D/4D procházením a dalšími funkcemi (výpis materiálů, topografická komponenta atd.)
Má návaznost na "vertikální" aplikace 4M pro elektro, požární techniky, statiky apod.

Detailně:

- formáty souborů
DWG jako výchozí formát
Kompabilita projetů mezi BIM aplikacemi 4M
IFC Import /Export
- design
Kompletní funkce 4M CAD 11 PRO
AutoBLD menu pro navrhování ve 3D a tvorba parametrických 3D BIM objektů (stěny, okna, dveře, schodiště, sloupy, atd.)
Export půdorysů, pohledů, řezů a perspektiv a jejich aktualizace při změnách BIM modelu
Editor rozvržení pohledů projektu
- pohledy a rendering
Liniové perspektivy a axonometrie
Renderování Open GL real-time
optický render, render do souboru
Export / publikace projektu do Google Earth
Editace a knihovny materiálů
Vložení pozadí pro render
Editace světelných zdrojů
Knihovny 3D objektů (nábytek, stafáž)
Export projektů do .3ds, Collada
Modul WalkIDEA pro průchod modelem
- topografie
Generování terénu ne 3D (AutoREG)

Zkušební verze programu >>>

Internetové stránky programu >>

Typ licence: elektronická

Možnosti platby: bankovním převodem / platební kartou

Sat Apr 13, 2024 14:34:29
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CAD Zone
věnováno CADu...