CAD Zone > Fusion 360 > Fusion 360 - Simulace

Fusion 360 - Simulace

Fusion 360 - Simulace
Cena:
32 720 Kč bez DPH
 39 591,20 Kč s DPH

Dostupnost:

1 den
 


Fusion 360 Rozšíření pro simulaci je souborem typů studií, které Vám pomůžou prozkoumat, jestli je možné daný 3D návrh vyrobit a jakým způsobem se bude chovat v reálných podmínkách, ještě před samotnou výrobou.
Analyzuje výkon a vyrobitelnost Vašich 3D návrhů pro ujištění, že splní požadavky reálných podmínek s pomocí strukturálních, tepelných a explicitních simulačních nástrojů.
Rozšíření pro simulaci také zahrnuje simulaci lisování pro získáním vhledu do výroby 3D návrhu lisováním.

Výhody Fusion 360 Rozšíření pro simulaci

Přístup k různým typům simulací
Simulujte co a kdy potřebujete, s přístupem k širokému rozsahu pokročilých FEA simulací, které čerpají ze znalostí důvěryhodných tvůrců pokročilých softwarů pro simulace.

Nekomplikované simulace CAD modelů
Zjednodušte a přehodnoťte Vaše CAD modely a simulační studie pro úpravu a porovnání změn návrhů bez potřeby exportovat modely.

Zajištění zpracovatelnosti plastových dílců
Odhaluje a vizualizuje zpracovatelnost a předvídá kvalitu plastových výlisků a poskytuje výhodná doporučení změn před dokončením 3D návrhů.

Charakteristiky rozšíření pro simulaci

Simulace lisování
Zjistěte, jak design dílců ovlivní jejich vyrobitelnost a kvalitu lisování dílců abyste vyrobili dílce, které jsou esteticky přijatelné a současně poskytují požadovaný výkon.

Nelineární statické napětí
Prozkoumejte míru deformace, chod, spoje a změnu zatížení, a nelineární chování materiálu v průběhu používání nebo relativních změnách zatížení.

Simulace výkonu
Předvídá jaké síly v závislosti od času ovlivňují výkon 3D návrhu.

Stav tepelné stability
Zaznamenává přenos tepla ve Vašem dílci nebo sestavě, pro zjištění, jestli může součástka selhat na základě překročení kritické teploty dílce.

Modální frekvence
Prozkoumává efekt přirozených vibrací na Vaši součástku nebo sestavu pro pomoc s doladěním Vašeho designu.

Strukturální vzpěr
Podmiňuje multiplikátor kritického vzpěru a tvar modálních vzpěr z tlakového zatížení aplikovaného na Vaše strukturální komponenty pro vytvoření podpory nebo strukturu výztuží pro prevenci selhání struktury vzpěr.

Tepelné napětí
Simuluje teplotou indukované napětí způsobené tepelným gradientem v modelu a rozdílnou tepelnou rozpínavostí materiálů.

Optimalizace tvaru
Pomáhá dosáhnout cíl - návrh s nízkou hmotností - pomocí identifikace materiálu, který může být odstraněn z návrhu, přičemž zůstává zachováno přijatelné napětí a deformace objektů.

V angličtine, pronájem na 1 rok.

Zkušební verze programu >>>

Internetové stránky programu >>

PartNo. C5ZN1-NS9048-V432

Typ licence: elektronická

Možnosti platby: bankovním převodem / platební kartou

Sat Jun 03, 2023 23:46:59
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CAD Zone
věnováno CADu...